Rizikové kácení stromů lezeckou metodou

Ohrožuje vzrostlý strom váš dům, chatu či jinou stavbu? Nemáte dostatek prostoru pro pokácení stromu od pařezu?

Právě v těchto případech je nutné použít tzv. rizikové kácení stromu, které se používá tam, kde při běžném kácení stromu hrozí zranění či škoda na majetku.

Profesionální rizikové kácení stromů provádíme nad obytnými domy, v městských parcích, na hřibitově, ve stísněných prostorách (kde není možné skácet celý strom), v zahradách atp. Zajistíme skácení stromu jakékoli velikosti a průměru. Kromě rizikového kácení stromů nabízíme také odborný prořez stromů, které jsou nakloněné nad střechou stavby, atp. Naše služby se tedy týkají kompletní péče o stromy (prořezávání a kácení) – tzv. arboristiky.

Při kácení stromů lezeckou (stromolezeckou) metodou, není potřeba vysokozdvižná plošina ani jeřáby. Kácení rizikových stromů je tedy díky této metodě rychlejší a značně levnější (nemusí se pronajímat plošina či jeřáb).

Postup rizikového kácení stromu

Zajistíme odborné kompletní pokácení listnatých i jehličnatých stromů. Rizikové kácení stromů provádíme tzv. lezeckou (stromolezeckou/horolezeckou) metodou, kdy se nejprve provede úplné odvětvení stromu a poté se jednotlivé kusy kmenu spouštějí po laně nebo shazují na zem (záleží na terénních možnostech).

Po skácení stromu provedeme dle vašeho přání hrubé rozřezání (metrové či půlmetrové špalky).

Máte zájem o rizikové kácení stromu? Neváhejte nás kontaktovat! Cena rizikového kácení stromů se liší hlavně v závislosti na velikosti a dispozici stromů a právě proto pro vás zdarma připravíme předběžnou cenovou nabídku.

Kácení stromu bez povolení

Kácení vzrostlých stromů je upraveno zákonem. Bez povolení je možné kácet stromy o obvodu menším než 80 cm ve 130 cm nad zemí. Pro kácení stromů s větším průměrem je potřeba povolení (podléhají ohlašovací povinnosti). Přesné specifika a informace najdete ve vyhlášce č. 189/2013, která upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o kácení stromů bez povolení.

Kontakt

DIRECT PRO s.r.o.
Švédská 3183/8
669 02 Znojmo
zobrazit na mapě

Email:
info@rizikove-kaceni-stromu.info

Telefon:
+420 603 793 999

Kontaktní formulář